www.kuskethor.no

 

Nytt i 2008:

  Alt med rød skrift er linker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seabiscuit se filmen om denne fantastiske hestens historie.

 INNENDØRSCUP

Gratulerer utøverne med deres prestasjoner og alle sammen med nok et løft for kjøresporten på Sør-Vestlandet

 Foto: Ingrid Aspøy                                  

 

Trening/kurs Jæren Ride & Kjøreklubb

14-16 November

  

 

 Linwen har jeg stor tro på, med mye skritt arbeid og rolig grunntrening. Vann blir nok ikke noe stort problem. 

 Sofia har tatt disse fine bildene, det ble desverre ikke flere bilder denne gangen

Trening/kurs Jæren Kjøre & Rideklubb

24-26 Oktober på Lutsi Hestesenter 

Nikita

 

Linda fikk det som vanlig bra til, med Godtlandsrussen Mina som viste mye bedre fremdrift.

 

Dette går som en klokke Ingrid. Aspøylisa viste igjen god  balanse og ro forspent vognen under stort press. 

Linn Katrin har fått ny hest med bra bevegelser, men mangler ennå mye fremdrift.

Freddi er ny kastrert og sprudlet ikke av livslyst forstålig nok, men han kan da.

Linn Katrin og Kjetil med sine  nylig kastrerte 3 års hingster.

Nikita var tilbake i kjøring for sin eier og kusk Lisa. Det gledet meg å se og kjenne hestens fine fremgang

Pass på sitsen, gutter!!!

 

 

Trening/kjørekurs Vestfold Fjordhestlag

10-12 oktober 2008

Til Traut i Svarstad hadde laget lagt kjørekurset som ble avviklet i et strålende høstvær. Det var stor spredning på kunnskapen hos hester og kusker. Alt fra innkjørings til konkuransehester, nybegynnere til erfarne (veteran) kusker. Det var en positiv og god stemning og jeg tror vi alle hadde utbytte av disse dagene. Vi avsluttet  med presisjonskjøring på Søndagen.  

 

Eleanor og Eika Svarta kjørte meget  bra med fin flyt i et godt tempo hele veien og vant fortjent. Tid 1.14.6   feil 0.

Marie kjørte stilfult og pent med Gutten. Dette kan bli en god ekvipage. Tid 1.38.7  feil 0

Marit kjørte effektivt og bra med Ivaros.  Tid 1.18.4  feil  3

 

Ny adresse Gilegata 24   3159 Melsomvik

 Vi har flyttet til et vakkert lite sted i Melsomvik.

 

Kjørekurs/Trening Agder Kjøre og Ridelag

19-21/9 2008

Se flere bilder på

hestebilder.kuskethor.no

 Vi avsluttet helgen med presisjonskjøring uten tidtaking. Alle utøverne fikk anledning til å kjøre igjennom banen. Bortset fra innjørings hestene, som bare fikk se og oppleve banen. Men 2 åringen til Maria fikk skritte og trave rolig igjennom banen. Beate kjørte også presisjonen med sitt Dølehest par fint og rolig med en lang  char á bance/wagonnette. Bra. Ragnar kjørte feilfritt og konsentrert med lånt hest. Linda og Frank viste også gode kuskeegenskaper. Ellen Marie har lagt ned mye arbeid i unghestene, hun kjørte sin "gammle" hest bra. Rune kjørte først rolig og presist, men ville ha det gøy i siste omkjøring, og kjørte mer maraton enn presisjon. Det falt mange baller i bakken.

Stavanger 15/9 2008

 

Trening Jæren Kjøre & Rideklubb 12-14/9

 

Med litt tålmodighet i det grunnleggende bakkearbeidet tror jeg dette kan bli en god kjørehest. Som vil ha godt av å senke seg og lære å trekke litt.

Litt av et broket(e) spann som kommer her?

Jesper er fersk, men meget lærevillig. Det handler om å se og kjenne. Stemmen er en viktig hjelper.

Ingrid har ikke kjørt i sommer, men her går det kjempe fint.

Kjetil hadde litt lite fremdrift i hesten sin, men han kjørte godt.

Mari er fersk som kusk og Høvding henger litt på fremparten, men med noen tekniske justeringer og mer trening i vogn tror jeg det kan bli en god ekvipasje.

Her har Lida gjort et godt arbeid, med Linwen som har utviklet seg mye. Uten snarveier og med tålmodighet blir nok dette en riktig god kjøre ponni.

Full konsentrasjon av dyktige Linda med Øvind som erfaren hjelper.

Mina har fått mye mer fremdrift og er på rett vei.

 

 

Toppstammede Järvsöviking vant Norsk Trav Derby for kaldblodshester overlegent

For en far for en sønn, dette er rent travende vakre kaldblods.

 Lucky Buck vant også sterkt i varmblods Derby for sin meget dyktige kusk Vidar Hop.

 

Så er det over

VM  FIRSPANN 2008

 Ijsbrand Chardon vant VM for fjerde gang

Gratulerer.

 Det var flott å kunne følge med på kjøringen direkte, selv om det oppsto problemer med serveren underveis. Mye stabil og fin kjøring å se, og maratonen var overaskende bra.

Axel Olin kjørte igjen en meget god presisjon uten riv, desverre 3.6 sekunder for langsomt, og tok en god 11. plass. 

Vær oppdatert på :

www.hippoevent.at

som har masse fine bilder, eller hos arrangøren

www.wkvierspannen.nl

som også har flott live sending.

Dressuren er kjørt, og Thomas Eriksson ligger på en 20. plass, Fredrik Persson 28., og unge lovende Axel Olin 37.. Det er litt av en ressu'rs-sterk og rutinert rekke og kjøre seg inn på, Lykke Til

Den fantastisk konsentrerte kusken Tomas Eriksson, vant nok ett

VM  MARATON.   GRATULERER!

 

 NM  Kjøring

Starum 2008

  Ole Semb hilser flott, og kjørte et vanskelig program bra.

 

Vinner Enspent Hest  Bjørn Klevgård

 

Vinner Enspent Ponni  Ingunn Findstad

Her finner du flere bilder fra Starum:

hestebilder.kuskethor.no

Alle Resultatene Finner du på: http://www.kuskeringen.no

 

Starum!

20/6 2008 Tore Moksnes(SØRM)vant klassen Dressur  Vanskelig  Hest  Par

Leif Harald og Maya, gjennomførte et meget bra stevne som første gangs startende til andre plass samenlagt.

Øivind og Tiger ble trukket mye for takting både i mellem skritt og det frie skrittet i dressuren, men gjorde en fantastisk opphenting i maraton og vant sammenlagt.  

Arne Henriksen kjørte bra med Fauna i dressuren.

Ellen Olsen gjorde en unødvendig feil, men kjørte et pent program.

Ståle Sagstuen og Melmac.

Maria Henriksson og Macho kjørte til 70,400%

Lars Ove hadde ingen god dag med sin hest.

Bjørn Klevgård og Romhus Gnist.

Yngve Käll har et stilig par, og ekvipagen er gjennomført, men nok ikke på sitt beste.

Tore Moksnes har en flott gammel vogn og hestene gikk lette i hånden et pent programm, og vant fortjent.

 

Solvalla gjennomførte som vanlig et travstevne i verdensklasse, der hesten stod i fokus. Med hvilken eleganse ser du her.

 Franske travere har alltid vært mine favoritter p.g.a. deres styrke og egnethet for kjøring. Nå gjør de rent bord i Europa. Exploit Caf vant både kvalifisering og finale i Elitloppet som går samme dag over 1609m auto start, for sin franske trener Souloy. Han fikk også 2. plassen med Oiseau De Feux  

  

 Gutta i Arendal kjører på, nå har de satt i sammen et seksspann. Frank kjører her.

 

Knut Flagets vakre dølahest firspann kjørte seg rett inn i hjertene til bryllupsgjestene.

 Anne-Grethe Tosterud og Thor Juveth giftet seg i Lillestrøm Kirke 10/5 2008.

 

Trening/kurs 2-4/5 Lutsi Hestesenter     Jæren Kjøre & Rideklubb.

Vi avsluttet vårtreningene med teori fredag hvor vi gjennomgikk hjemmeoppgavene og delgrenene dressur- og presisjonskjøring. Lørdag trente vi momenter i dressurprogrammet. Søndag kjørte vi lett program NRYF dressur og en fin pressisjonsbane som Sofia hadde tegnet. Hun tok også disse fine bildene. 

Sander oppførte seg eksemplarisk, prustet ut gikk avslappet i vogna. 

Annette og Stjerna var med på lørdagen, vi skal nå arbeide med å få Stjerna i en litt høyere form å ta mer støtte. Her går det allerede noe bedre. 

Fint mellemtrav av Linn Katrin og Tulla.

Tiger var ikke helt likesidig, men allikevel mer løsgjort enn jeg har sett ham før. Det er under et år siden han første gang var i vogn, jeg tror Tiger på sikt blir en bra kjørehest. Ting Tar Tid. 

 Sunniva og hennes ponni var med for første gang de klarte seg riktig bra.

 Terje og Prinsen er med av og til det er en trivelig ekvipasje.

 Tonje er konsenteret og flink. Bessie en herlig liten ponni med flott fremdrift.

 

 Kurs Agder Kjøre og Ridelag 25-27 april.

Gunder med sin fine hest hadde noen små problemer under kurset, men han kjørte meget godt til en fin 2. plass. Gunder rundet 80 år på lørdagen, og ble søndagen utnevnt til æresmedlem av Agder Kjøre og Ridelag. 

Linda hadde en god hest som trenger noen justeringer. Hun kjørte bra, men var litt uheldig og fikk ett riv.

 

Trening/kurs Jæren Kjøre- & Rideklubb        18-20 april.

Linn Katrin har funnet en hovbyll på Tulla så nå håper vi vinterens små problemer er løst og det kan trenes litt mer. Tulla gikk fint på søndagen.

 

Kjetil og hingsten Freddie er på full fart til Nordfjordeid. Det bruste litt i hormonene i helga, men Kjetil taklet det bra. Ønsker dere lykke til på utstillingen og en god tur.  

  

Torill og Duchesse har endelig fått ny vogn. Gratulerer! Den ser   flott ut på hesten.

 

Kurs Lutsi 14-16/3.

Vi starter med så mye ettergivt som mulig, men bestemmer veien.

Forkorter og arbeider nærmere hesten. 

Klar for svingelen etter meget bra line arbeid.

 Liner/svingel med  dekkbelastning.

Kjøring med slep.

En positiv og glad ekvipage.

Vi avsluttet søndagen med ett maraton hinder som ble kjørt 3 ganger. "Eliten" fikk kjøre i fri fart  den siste omgangen, og ble   tatt tiden på.

 

 Kvadrilje med 4 åttespann skimler.

 

Trening Jæren Kjøre & Rideklubb  8-10/2

Lutsi Hestesenter Sandnes. 

 

Herlig. Hauklandstulla og Linn Katrin med sin effektive groom i hinder nr.8. Kusken har både hesten, indre kjegle og hinder nr. 9 i synsfeltet. Tiden ble fine 1.08

    Å kjøre hest handler om å se og kjenne

 

Det edle trofé

 

Jacob Meyers pokalløp 1896-2008

 Lørdag 2/2 2008 går Norges eldste og mest tradisjonsrike pokalløp av stabelen på Bjerkebanen i Oslo. Statuttene for løpet har forandret seg mye opp igjennom tidene, men helt frem til 1920 måtte det kjøres med spiss-slede. Det ble brukt brystsele med trekkliner direkte festet til en svingel på travdragene. Engelsk-(halv)baksele festet til dragene med disse løse i oppholdsringene på salletten. Altså en klassisk forspenning, godt kjent i kjøresporten. En god hest riktig forspent en spisslede med trav drag, er en utfordrene og herlig kjøreopplevelse. Jacob Meyer var trelasthandler og en meget stor eier av kvalitets hester i Kristiania. Hippologi interesserte Meyer så på kapp-kjøring/ridning som idrett, og organiserte da også det første hestesportstevne i Norge under ordnede og organiserte former, i Bjørvika 12/2 1832, 900 alen(627m) rett frem på isen. En av outsideren i år er den meget edle H.G. Balder, som har vist bra takter igjen efter et miljøskifte, som også har innebåret tur/dressurridning.                                      

  Film.

Trygg T4 (1886) med hesteeier Gothard Nordby, Skedsmo.

 Sverre T6 (1888) med kusk Kr. Bratsberg, Gaupen i Ringsaker. 

 

Trening på Lutsi Hestesenter 18-20/1.

Guttene til Øivind og Sofia er nesten alltid med og det er to trivelige karer å ha med og gjøre.

 

Kjetil og 3 års hingsten Freddi viser fremgang. De har fått ny sele og venter på vogn.

Maren får Nikita til å slappe av og finne den viktige langsbøyningen som er forutsetningen for videre utvikling. Nikita gikk en meget bra siste økt for Lisa, i et forferdelig vær!

Hauklands Tulla er tilbake i trening med Linn Katrin i sin nye vogn.

   

Tiger viser fremgang for sin kusk Øivind, men det er fortsatt en lang vei til målet.

Alm Svarten den fantastiske, har voltet hjem til de evige gressganger.

 

Svarten og Ulf, en Ekvipasje for Evigheten!

 

 

Thor Juveth © 2007