Plansjer: 

Oppdatert 24/4 2011

  Alt med rød skrift er linker

 

 

Noen navn på hestens eksteriør:

 Hestens skjelett:

 Norsk ringputesele(bogtre) for tyngre arbeidsopgaver:

1:Pannereim 2:Kinnstykke 3:Bitt 4:Fortomm 5:Ringpute/Kumte 6:Brystreim 7:Drott/Draglær 8:Orepute 9:Orering 10:Bukgjord 11:Nakkestykke 12:Hakereim 13:Nakkereim 14:Bogtre 15:Opheisingsreim(oppholdsreim) 16:Høvrebøile 17:Tomring 18:Høvreballe 19:Bakord 20:Ryggreim 21:Kryssreim 22:Bakordstjerte(haletak,asmis,rumpestjerte)     23:Springgjord(langgjord) 24:Ore 25:Oppholdsreim(livgjord) 26:Bakselereim 27:Baksele 

 Svensk armesele (meget anvennelig til forskellige hestestørelser, store justerings muligheter):

 

 Trekklinjen skal alltid være rett, for ikke å påføre hesten unødig trykk(belastning) 

 

Bryst parsele

 

Legg merke til den brutte trekklinjen. Problemet kan løses ved å heve infestningen i vognen(bedrer trekkraften) eller forlenge oppholdsreimen på salletten. 

 Brystsele:

 

 a:nesereim(gapegrime)  b:pannereim  c:nakkestykke  d:oppholdstøm(stuptøyle) forløperen til sjekkreimen.  e:nakkereim  f:ryggstykke  g:kryssreimer  h:asmis(haletak rumpestykke)  i:halv baksele/engelsk baksele(baksele)  j:bakselereim k:trekkline(dragline)  l:salletgjord m:bukgjord  n:trekkline spenne  o:falsk martingal p:bryst  q:kjakereim  r:kinnstykke(sidestykke)

 

 

 

Thor Juveth © 2007

www.kuskethor.no